Populární Příspěvky O Zdraví

none - 2018

Reumatoidní artritida: obtížná diagnóza

Reumatoidní artritida: obtížná diagnóza

  • Reviewed by Ed Zimney, MD
  • Naučte se některé z běžných metod používaných k diagnostice revmatoidní artritidy.

Reumatoidní artritida může být velmi obtížně diagnostikována v počáteční fázi, protože neexistuje jediný test, který by ji zjistil. Symptomy se liší od osoby k osobě a mohou napodobovat ty, které se vyskytují v jiných podmínkách. Výsledkem je, že poskytovatelé zdravotní péče používají několik metod a nástrojů k diagnostice revmatoidní artritidy.

Lékařská anamnéza:

Lékař požádá pacienta, aby popsal své symptomy, stejně jako kdy a jak začali. Jak se příznaky jako bolest, ztuhlost a otok mění v průběhu času, je obzvláště důležitá pro správnou diagnózu. Diagnóza revmatoidní artritidy se obecně nedá provést, pokud nejsou příznaky přítomny po dobu nejméně šesti týdnů. Fyzikální vyšetření:

Lékař vyšetří klouby, svalovou sílu, kůži a reflexe. Diagnostika artritidy: Laboratorní testy Pro diagnostiku RA se používá několik laboratorních testů:

Revmatická onemocnění:

Jestliže lékař po vyšetření anamnézy a vyšetření podezírá, že osoba má revmatoidní artritidu, on nebo ona může objednat krevní test, aby vyhledal přítomnost revmatoidního faktoru nebo RF. Revmatoidní faktor je protein produkovaný imunitním systémem. Nakonec se objeví v krvi přibližně 80 procent pacientů s revmatoidní artritidou. Je-li to pozitivní, množství RF přítomného v krvi může lékaři pomoci předpovědět potenciální závažnost a komplikace z revmatoidní artritidy.

Pozitivní test však neznamená, že by pacient měl RA a podobně negativní test neznamená, že pacient nemá RA. Význam výsledků RF musí být vyhodnocen individuálně a projednán s osobním lékařem pacienta. Výsledky testů jsou uvedeny jako číselné hodnoty. Vzhledem k tomu, že pozitivní a záporné rozmezí se liší podle věku, pohlaví a typu použitého testu, je nejlepší diskutovat o výsledcích s lékařem. Úrovně revmatoidního faktoru se mohou lišit podle závažnosti příznaků a zánětu. RF nemusí být vůbec přítomna, pokud je onemocnění v nejčasnější fázi. Pokud je test RF negativní a pacient pokračuje v projevování příznaků a příznaků revmatoidní artritidy, lékař může navrhnout opakování testu. ESR a CRP:

Jakmile je diagnostikována revmatoidní artritida, testy jako je rychlost sedimentace erytrocytů (ESR) nebo C-reaktivní protein (CRP). Testy ESR a CRP detekují zánět v těle a pomáhají sledovat průběh onemocnění a reakce na terapii.

CBC: V některých případech mohou lékaři nařídit CBC (kompletní krevní obraz). Tento test zkontroluje anémii, protože pro pacienty s RA není neobvyklé, že by tento stav vyvíjeli. Kromě toho bude kontrolovat počet bílých krvinek, který může být abnormální u pacientů s RA.

Rentgenové záření: Lékaři používají rentgenové záření a další zobrazovací techniky, jako je MRI, aby zjistili, jaké škody na kloubech . Obvykle se v rentgenových zářeních nevidí včasné poškození kloubů v RA, takže se budou zdát normální. Rentgenové záření proto často nepomáhají při počáteční diagnostice. Tyto časné rentgenové záření se však mohou použít později k sledování progrese onemocnění a reakce na léčbu.

Poslední aktualizace: 25.10.2012

Odeslat Váš Komentář